TAKAFUL PA

TAKAFUL PA

Hibah dalam bentuk POLISI TAKAFUL PERLINDUNGAN KEMALANGAN BERKELOMPOK kepada setiap VENDOR POWER1 dan POWER15 kami yang layak.

Layak bagi mana-mana vendor yang telah mendaftar sebelum 18 Mei 2019 dan melepasi syarat yang ditetapkan, Layak polisi ini secara automatis. Namun TUNTUTAN hanya boleh dibuat bagi kes yang berlaku selepas 18 Mei 2019.

Pakej POWER 1

Polisi bernilai RM5,000

Pakej POWER 15

Polisi bernilai RM20,000 & bantuan khairat kematian bernilai RM2,000

Syarat Kelayakan

Had umur 18-70 tahun. Layak bagi Warganegara Malaysia & Bukan Warganegara

Aktif melanggan Pelan My50

Kad SIM telah diaktifkan melebihi 60 hari