Myprepaid menyediakan satu platform perniagaan yang sangat unik kerana ianya adalah kombinasi teknologi utama dalam alaf ke 21 ini. Sebagaimana yang kita maklum, telekomunikasi dan internet telah menjadi satu keperluan utama kepada kehidupan sekarang manakala network marketing adalah sistem franchise yang telah dipermudahkan bagi membolehkan setiap dari kita memiliki perniagaan sendiri manakala kami percaya transaksi secara micro payment bakal menjadi  trend pembayaran bagi setiap transaksi pada masa hadapan. Maka sebab itulah kami gabungkan keempat-empat teknologi ini di bawah satu konsep perniagaan digital.

Setiap vendor kami layak untuk menerima perkongsian pendapatan berdasarkan jumlah setiap tambah nilai pengguna yang didaftarkan dibawah rangkaian anda.

Platform Perniagaan MyPrepaid mempunyai lebih dari 900 produk berbentuk digital. Kami mempunyai Sistem Kredit Tambah Nilai untuk lebih 400 syarikat telekomunikasi di lebih 130 negara, *Kupon Digital barangan yang boleh digunakan di ribuan rangkaian kedai serbaneka dan farmasi serta Sistem Bayaran Bil Utiliti dan Bayaran Insuran. *Tertakluk kepada negara tertentu

“ MyPrepaid menawarkan Diskaun Penjualan Tambah Nilai ”.